Dokumentide-loetelu

Allikas: RISO Wiki
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

RISOriba.png

Riigi IT koosvõime raamistik

Dokumentide loetelu

Versioon 0.1
oktoober 2010


Käesolevat loetelu uuendatakse jooksvalt. Dokument on avatud ettepanekuteks avaliku, era ja kolmanda sektori asutustele ning kõigile asjasthuvitatud isikutele. Ettepanekud palume saata e-kirjana aadressile koosvoime@riso.ee.

Sissejuhatus

Eesti raamistiku dokumentide ametlikud versioonid on aadressil http://www.riso.ee/et/koosvoime/raamistik, väljatöötatavad ja uuendatavad versioonid aadressil http://www.riso.ee/wiki. Raamistiku dokumendid on jagatud nelja gruppi vastavalt üldistustasemele järgmiselt: Üldised dokumendid, raamistikud, infrastruktuur, juhendid.

Üldised dokumendid

Raamistikud


Infrastruktuur

Juhendid