EAT

Allikas: RISO Wiki

Töörühma on kaasatud väga mitmete erinevate eesmärkide ja ülesannetega asutuste ja organisatsioonide esindajad ning esimene kohtumine näitas, et teemat on võrdlemisi raske kompaktselt hallata. Võiksime tööjaotuse ühe komponendina kokku leppida nö "enda eest vastutamise põhimõttes", mille sisuks on, et iga kohtumise järel sündiva protokolli, analüüsi vm osas annab iga asutuse esindaja oma positsiooni, sidudes ettepanekud ja märkused ära oma asutuste tegevuste, protsesside ja dokumentidega, mis e-teenuste teemaga seonduvad. See aitab tagada, et lõppversioon oleks tasakaalustatud ja kajastaks adekvaatselt kogu sisendit. Sisuliselt tähendaks see igale koos toodetud dokumendile kokkulepitud aja jooksul nö kooskõlastuse andmist - kas siis märkustega või märkusteta. Nii saab teemad üksteise järel kas lõplikult lukku lüüa või nende juurde juba lisamaterjali ja -viidete pinnalt tagasi tulla, kus vaja.

Dokumentatsioon:

  • Avalike e-teenuste kontseptsioon .pdf Sribid keskkonnas:[1]
  • AvTS eelnõu
  • AvTS seletuskiri
  • Riigiportaali määruse eelnõu eAT-maarus
  • Riigiportaali määruse seletuskiri

Arvamused:


Töörühma koosolekud: