Infoturve

Allikas: RISO Wiki

Infoturbe koosvõime raamistik

Raamistiku arendus toimub järgmiselt. Raamistiku versioone arutatakse koosvõime raamistiku töögrupi istungitel. Arutelude põhjal algatatakse ja koostatakse järgmised versioonid. Versioonid saadetakse kommenteerimiseks ning neid täiendatakse esitatud ettepanekute põhjal. Raamistikku täiendatakse ka edaspidi, ettepanekud võiks saata Jaak Tepandile, jaak (at) tepandi.ee.

Materjalid:

Arvutikaitse