Vaba tarkvara kasutusele võtmine

Allikas: RISO Wiki

Mis on vajadus?

riik kulutab iga aasta MS tarkvarale märkimisväärselt vahendeid (kui palju?). Vaba tarkvara annab olulise kokkuhoiu. Vaba tarkvara kasutamise võimalused ei ole selged ja puuduvad ka oskused.


Mida tahame saavutada?

Soovijatel on võimalik valida talle vajalik komplekt vaba tarkvaralisi rakendusi, millele on tagatud nii tehnilne- kui ka kasutaja tugi


Miks on see võimalik?

On olemas vabatarkvaralised lahendused, mis rahuldavad valitsusasutuste vajadusi

Miks see iseenesest ei juhtu?

Kommerts tarkvara tootjad on motiveeritud toe organiseerimisest. Vaba tarkvara puhul peab kasutja ise organiseerima omale toe


Mida peab tegema?

luua valitsusasutuste vajadustest lähtuvalt valik vaba tarkvaralistest rakendustest ja juurutada tugifunktsioon vaba tarkvaraliste rakenduste kasutamise toetamiseks


Tagasi/ edasi:

Riigi infosüteemi koosvõime suurendamine; Rakendusplaan 2009-2010; Rakendusplaan; Rakendusplaan 2008-2009; Rakendusplaan 2007-2008;