Veebigrupp

Allikas: RISO Wiki

Veebide koosvõime raamistik

Veebide koosvõime raamistikus fikseeritakse riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste veebide ja portaalide üldised arhitektuurilised põhimõtted ning nõuded nende tehnilisele, organisatsioonilisele ja semantilisele koosvõimele. Raamistik on juhendmaterjal üleriiklike infosüsteemide kontseptsioonide väljatöötajatele ning avaliku halduse asutuste infotehnoloogia projektijuhtidele.


Töörühma tööplaan


2010 tööplaan


Kokkusaamised:

  1. Ekspertide esimene kohtumine RISO's 28.mai 2010
  2. Viikingite Küla seminar 29-30.juuli 2010


Töörühm


töörühma liikmed


Dokumentatsioon


Raamistiku draft: 2010 Veebide koosvõime raamistik

Vana raamistik: http://www.riso.ee/et/koosvoime/internet/veebid